Σχεδιαστής: Arter & Citton
Οίκος: S Design

Sunset, made in technopolymer, is practical and easily stackable to be put away quickly and easily.

It is available in several colours, which range from warm shades, such as the new geranium red and yellow, and cooler colours such as pistachio green and light blue, to the neutral but always fashionable shades of linen, anthracite and dove grey, which go perfectly with every type of furniture for outdoors, dining and relaxation.

SCAB

H μεγάλη Ιταλική Εταιρεία που έχει πετύχει το ακατόρθωτο. Η μεγάλη επένδυση σε τεχνολογίες στο μεγάλο ερστάσιο και η θέση του στο San Marino της επιτρέπουν να έχει απίστευτα χαμηλές τιμές σε όλα τα ειδη που παράγει, κυρίως καθίσματα, τραπέζια, έπιπλα υπαίθρου κια πολλά άλλα.