Σχεδιαστής: Arter & Citton Architetti
Οίκος: S Design

Recyclable technopolymer main body.

- Chromed steel 4 leg 16 mm diam. tube frame, for indoor use.

- Zinc and coated steel 4 leg 16 mm diam. tube frame for indoor and outdoor use.

Stackable.

SCAB

H μεγάλη Ιταλική Εταιρεία που έχει πετύχει το ακατόρθωτο. Η μεγάλη επένδυση σε τεχνολογίες στο μεγάλο ερστάσιο και η θέση του στο San Marino της επιτρέπουν να έχει απίστευτα χαμηλές τιμές σε όλα τα ειδη που παράγει, κυρίως καθίσματα, τραπέζια, έπιπλα υπαίθρου κια πολλά άλλα.

DROP NEW