Σχεδιαστής:
Οίκος: Knoll

Σκαμπώ H. Bertoia της Knoll
Τιμή 1021 -45%, 561 +ΦΠΑ

H. BERTOIA STOOL