Σχεδιαστής: Diesel
Οίκος: FOSCARINI

Is it made with toy building blocks? Is it a character out of a comic? Or a small domestic robot? Duii surprises and amuses due to its personality, starting with its name, inspired by one of Donald Duck’s friendly nephews. The base also recalls a duck’s foot, the articulated arm, held together by wing screws like bits of Meccano, supports a rounded body, a shape that in turn recalls a multitude of memories and inspirations: retro car headlights, a workman’s hard hat but also the Mohican style shaved head of the Diesel brand. A lamp created for the more playful and non-conventional spirit of all ages, can be used on a bedside table as well as on the wall, thanks to the free cable and its compact size. It is available in two colour variants: bright yellow in “men at work” style or a warm shade of grey, elegant yet at the same time technological.

Adjustable lampshade with personalized packaging adjustable lampshade with gift packaging

Material: Pressed glass,aluminium,steel and laquered metal

Color: yellow, grey

Η FOSCARINI είναι η πρωτοποριακή Ιταλική Εταιρεία Φωτιστικών με την μεγαλύτερη επένδυση σε Νέες Τεχνολογίες και Διάσημους Σχεδιαστές, δημιουργώντας συναρπαστικές Συλλογές Αρχιτεκτονικών Φωτιστικών που όλοι θα θέλαμε να έχουμε στο σπίτι μας. Κάθε χρόνο η Εταιρεία παρουσιάζει Νέες Μορφές και Σχήματα απο καταξιωμένους Σχεδιαστές που οδηγούν τις εξελίξεις στο Design του Φωτός.

FOSCARINI

Η FOSCARINI είναι η πρωτοποριακή Ιταλική Εταιρεία Φωτιστικών με την μεγαλύτερη επένδυση σε Νέες Τεχνολογίες και Διάσημους Σχεδιαστές, δημιουργώντας συναρπαστικές Συλλογές Αρχιτεκτονικών Φωτιστικών που όλοι θα θέλαμε να έχουμε στο σπίτι μας. Κάθε χρόνο η Εταιρεία παρουσιάζει Νέες Μορφές και Σχήματα από καταξιωμένους Σχεδιαστές που οδηγούν τις εξελίξεις στο Design του Φωτός.

FORK MINI/MAXI BY DIESEL AND FOSCARINI